• Blue-team member / Analytik počítačovej bezpečnosti

    Prečítal si nejakú knihu s tematikou počítačovej bezpečnosti? Napríklad "Ghost in the wires (KM)", "How to Steal a Million: The Memoirs of a Russian Hacker", "The Hacker Playbook" alebo "Incident Response & Computer Forensics"? Ak áno - pošli CV. Hovoria ti niečo skratky ako SIEM, ELK, X/EDR, MITRE ATT&CK®, MITRE D3FEND, CTI, STIX/TAXII, IoC, IoA, TTP, OODA? Ak áno - pošli CV. Ak nie, radi ťa s nimi zoznámime.

    Details